Wypożyczamy następujące urządzenia Kärcher

Urządzenie do prania dywanów  Puzzi 10/1

Myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę HD 6/15

Wypożyczalnia czynna w godzinach pn. - pt. 8 -16,

Ceny ustalane są indywidualnie. Do wypożyczenia maszyny niezbędne jest okazanie dowodu osobistego oraz uiszczenie kaucji zwrotnej.

 

Warunki wypożyczenia

Opłata naliczana jest wg stawki za jedną dobę wypożyczenia. Kaucje pobierane są z góry. W/W sprzęt podlega zwrotowi w dniu zwrotu do godziny 13:00. W wypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie doliczona zostaje odpłata za każdą następną dobę  na zasadach ogólnych. W wypadku niezwrócenia urządzenia w terminie siedmiu dni od określonego terminu zwrotu urządzenie zostanie uznane za sprzedane na rzecz wypożyczającego, a pobrana kaucja będzie naliczona na poczet zapłaty. Wypożyczający ma obowiązek używania maszyny zgodnie z przeznaczeniem i doręczoną instrukcją obsługi. Odbioru urządzenia od wypożyczającego dokonuje serwis Karcher Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp.k. W przypadku stwierdzenia wad i uszkodzeń w wyniku niewłaściwej obsługi urządzenia, wypożyczający pokrywa wszelkie koszty naprawy. Wypożyczający oświadcza że zapoznał się z instrukcją obsługi wypożyczanej przez siebie maszyny.

Rezerwacja telefoniczna 89 539-12-70